Củ riềng đông lạnh 300gram (Túi)

Còn 14 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Lá chanh (50gram)

Còn 71 Sản phẩm
Đơn vị: 50gram

Lá lốt (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram

Mướp

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị:

Ngô nếp (Túi)

Còn 2 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Rau bí

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị:

Rau Kinh Giới 100gram (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram

Rau Mùi 100gram (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram

Rau muống (KG)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: KG

Rau Ngò Gai ( Mùi tàu) 100gram (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram

Rau Răm 100gram (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram

Rau Thì Là 100gram (100gram)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 100gram