Cà pháo (1kg)

Còn 2 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Cà pháo trắng (1kg)

Còn 5 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Chanh Giấy Tươi (Quả)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: Quả

Củ riềng đông lạnh (Túi 300g)

Còn 1 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 300g

Lá chanh (50g)

Còn 59 Sản phẩm
Đơn vị: 50g

Lá lốt có cành (100g)

Còn -2 Sản phẩm
Đơn vị: 100g

Lá lốt không cành (50g)

Còn 5 Sản phẩm
Đơn vị: 50g

Lá mơ (50g)

Còn 1 Sản phẩm
Đơn vị: 50g

Lá móc mật đông lạnh 200g (Gói)

Còn 3 Sản phẩm
Đơn vị: Gói

Ớt đông lạnh (Túi 100g)

Còn 227 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 100g

Ớt đông lạnh (Túi 500g)

Còn 45.4 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 500g

Rau bí (Túi 1kg)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 1kg