Bắp bò 1Kg (Túi)

Còn 4 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Bắp heo cắt sẵn 1KG (1kg)

Còn 6 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Bắp Heo không da 1kg (Túi)

Còn 7.2 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Bì Heo (Túi 500g)

Còn 16 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 500g

Bò viên ~200gram (Túi)

Còn 6 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Cá Basa Pangash 800g (pack)

Còn 6 Sản phẩm
Đơn vị: pack

Cá Chép Rohu steak 1kg (Túi)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: Túi

Cá chỉ vàng ~100gram (Gói)

Còn 33 Sản phẩm
Đơn vị: Gói

Cá chuối Shol cắt sẵn 800g (Khay)

Còn 4 Sản phẩm
Đơn vị: Khay

CÁ CƠM 100g (GRAM)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: GRAM

Cá kèo 500g (Khay)

Còn 8 Sản phẩm
Đơn vị: Khay

Cá Rô Phi Padma 400-500gram (Con)

Còn 13 Sản phẩm
Đơn vị: Con