Bắp bò / 牛スネ (1kg)

Còn 9 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Bắp heo không da / 豚スネ (1kg)

Còn 2 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Bì heo / 豚皮 (500g)

Còn 28 Sản phẩm
Đơn vị: 500g

Cánh gà dai ngon / 手羽先 (2kg)

Còn 3 Sản phẩm
Đơn vị: 2kg

Cật heo / 豚マメ (1Kg)

Còn 5 Sản phẩm
Đơn vị: 1Kg

Chân gà / 鶏もみじ (1Kg)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 1Kg

Cuống họng / 豚のど軟骨 (1kg)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Dạ dày / 生ガツ(豚胃) (1Kg)

Còn 4 Sản phẩm
Đơn vị: 1Kg

Diềm gan heo (1kg)

Còn 0 Sản phẩm
Đơn vị: 1kg

Ếch (Túi 500g)

Còn 25 Sản phẩm
Đơn vị: Túi 500g

Gà chặt sẵn ~1.2kg (Túi)

Còn -6 Sản phẩm
Đơn vị: Túi